Daugavas Vanagu organizācija atskatās uz 75 veiksmīgiem, sasniegumiem pilniem darbības gadiem

APKĀRTRAKSTS 2020-7

 

  1. gada 28. decembrī

 

Sveicināti Daugavas Vanagi un Vanadzes!

 

Šogad, 2020. gada 28. decembrī, Daugavas Vanagu organizācija atskatās uz 75 veiksmīgiem, sasniegumiem pilniem darbības gadiem. Diemžēl, COVID-dēļ, apvienībām visticamāk nebūs iespējas svinēt šo nozīmīgo pagrieziena punktu mūsu organizācijas vesturē klātienē.  To atzīstot, DV ASV zemes valde nolēma izveidot un izplatīt virtuālu svētku koncertu, kurā piedalās biedri no vairākām ASV apvienībām, kā arī biedri no mūsu kaimiņu zemes Kanādas Hamiltonas nodaļas. Ierakstītajam koncertam var piekļūt DV ASV vietnē (http://www.daugavasvanagi.org) vai noklikšķinot uz šīs YouTube saites: https://youtu.be/g0R–gWcT2I.

 

Latviešu leģionāri dibināja Daugavas Vanagu organizāciju 1945. gadā, Zedelgemas kara gūstekņu nometnē, Belģijā. Ja kāds būtu prasījis pirmajam DV priekšniekam, pulkvedim Vilim Janumam, vai viņš sagaidītu ka DaugavasVanagi vēl darbotos pēc septiņdesmitpieciem gadiem, ir iespējams ka viņš būtu atbildējis negatīvi, bet organizācija vēl pastāv, vairākas paaudzes vēlāk, un darbs netuvojās beigām. Mēs varam būt lepni par visu kas ir padarīts iepriekšējos septiņdesmitpiecos gados, un Daugavas Vanagi neizvairīsies no saviem pienākumiem arī nākotnē. Kā ir rakstīts DV himnā, mums ir “…daudz ko vēl veikt”.

 

Skatoties šo video, atcerēsimies un godināsim mūsu organizācijas dibinātājus, apņēmīsimies turpināt darbu viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un strādāsim, lai nodrošinātu Daugavas Vanagu organizācijai gaišu nākotni nākamajos septiņdesmit piecos gados.

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

X