Palīdzēsim Latviešu Centram kopā!

Ja Jūs pirktu vai pārdotu īpašumu, lietojot manus pakalpojumus, es ziedošu Latviešu Centram 25% no manas komisijas naudas.

 

Lets help Latvian Centrs together!

When you chose me as your agent to sell or buy real-estate, I will donate to Latvian Centre 25% of my commission.

 

***Gaidām (mēs, TLPA) atsauksmes no klientiem pēc darbiem***

Agnia Strok

Sales Representative

416 262 1111

agnia@agnia.ca

www.agnia.ca

IMANTS GAIKIS (business # 803330745 RT0001) nogādā lielus daudzumus nevajadzīgas mantas

uz izgāztuvi; veic mazus labojumus mūros; griež kokus krūmus un mauriņus; veic mazus elektrības labojumus;

nokārto mazas plumbing problēmas.

 

***Gaidām (mēs, TLPA) atsauksmes no klientiem pēc darbiem***

Telefona numurs 416-463-2341, bet mana dzirde pašvaka un labāk sazināties caur e-pastu imants.gaikis@sympatico.ca

X