23. martā

TLPA biedres Irisas PURENES vadībā, atcerēsimies 1949.g. 25. marta izsūtīšanu. Programmā piedalīsies iemīļotā filmu režisore un producente Dzintra GEKA un bijušie Sibirijas bērni no Latvijas. Iepazīsimies ar  jauno Dz. Gekas  grāmatu Mātes Sibīrijā, kuras pirmais izdevums mēneša laikā jau ir izpirkts. Skatīsimies tiko pabeigto filmu Kāpēc mēs braucam. Piedāvāsim bezmaksas zupu. Pieslēgšanās pie ZOOM sākot ar  12:30 EST https://us02web.zoom.us/j/2105058856,  programma klātienē sāksies 13osEST. Latviešu valodā. 

30. martā

TLPA valdes locekles Ineses GRAVAS-GUBIŅAS vadībā,  vēsturnieks un politiskais zinātnieks Viesturs ZARIŅŠ uzrunās pensionārus par tēmatu Senlatviešu pēdas Ziemeļamerikā, kuru skaitā iekrīt arī Britu Kolumbija, Alberta, Viskonsīna, Manitoba, un Matheson, Ontario provincē. Viesturs ir ļoti zinīgs par Kanādas latviešiem, smeļoties no statistikas tautas skaitīšanā Kanādā. Piedāvāsim bezmaksas zupu.  Pieslēgšanās pie ZOOM sākot ar    12:30EST,  https://us02web.zoom.us/j/2105058856, programma klātienē sāksies 13os EST.  Latviešu valodā.

6. aprīlī / April 6th

Plkst. 13os EST tiksimes hibridu veidā klātienē Latviešu Centrā un uz ZOOM platformas https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Lieldienu svētbrīdis ar Māc Ilzi Kuplēnu Ewart. Lieldienu programma un koncerts, kuŗā piedalās Īrisa Purene un Valdis Jevtejevs.  Saiets ritēs latviešu valodā.  Šo programmu vadīs Īrisa Purene.   Piedāvāsim karstās pusdienas biedriem $15./, citiem $20./     https://us02web.zoom.us/j/2105058856
 
1:00pm EST in person at the Latvian Centre and on ZOOM https://us02web.zoom.us/j/2105058856.
The Rev Ilze Kuplēns Ewart will speak to us about Easter.  Easter program and concert, featuring Īrisa Purene and Valdis Jevtejevs.   The program will take place in Latvian. Today’s host will be Īrisa Purene.  Hot lunch will be offered, $15 for members/$20 nonmembers     https://us02web.zoom.us/j/2105058856
 

13. aprīlī / April 13th

 Plkst. 13os EST tiksimes hibridu veidā klātienē Latviešu Centrā un uz ZOOM platformas https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Pie mums ciemosies Agra Asmus Vāgnere, kura mums stāstīs par seno latviešu pavasaru un Lieldienu tradīcijām. Saiets ritēs latviešu valodā.   Piedāvāsim bezmaksas zupu. Inese Grava-Gubiņa vadīs šo saietu.
 
1:00pm EST,  in person at the Latvian Centre and on ZOOM https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Our guest today will be Agra Asmus Vāgners, who will speak to us about Latvian spring and Easter traditions from long ago.  The program will take place in Latvian.  Free soup lunch will be offered.  Inese Grava-Gubiņš  will be the host for today’s gathering.
 

20. aprīlī / April 20th

Plkst. 13os EST tiksimes hibridu veidā klātienē Latviešu Centrā un uz ZOOM platformas https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Caur Zoom tiksimies ar Arti Šimpermani, Kurzemes muzikantu, kas no Latvijas mūs iepriecinās ar jautru programmu. Saiets ritēs latviešu  valodā.  Piedāvāsim zupu bez maksas. Šo saietu vadīs Valdis Kauliņš.
 
 1:00pm EST,  in person at the Latvian Centre and on ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Our guest, through the magic of Zoom, will be Artis Šimpermanis, a talented musician from Kurzeme, who will offer us a joyous musical program.  The program will take place in Latvian.   Free soup lunch will be offered.  Valdis Kauliņš  will be the host for today’s gathering.
 

27. aprīlī / April 27th

Plkst. 13os EST tiksimes hibridu veidā klātienē Latviešu Centrā un uz ZOOM platformas https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Ar mums ciemosies mūsu draugs, Sheldon Parker, kas mums stāstis par “10 Keys to Happiness”.  Saiets ritēs angļu valodā. Piedāvāsim zupu bez maksas. Šo saietu vadīs Ligita Šteinmanis.
 
 1:00pm EST,  in person at the Latvian Centre and on ZOOM  https://us02web.zoom.us/j/2105058856. Our guest will be Sheldon Parker, who will speak to us about “10 Keys to Happiness”.  The program will take place in English.  Free soup lunch will be offered.  Ligita Šteinmanis will be the host for today’s gathering.
 

Instrukcijas kā to darīt var izlasīt zemāk.

Ja Jums dators streiko, bet varat uz mobīlo telefonu iebarot applikāciju zoom.us, tad jūs arī varēsiet piedalīties.

Ja Jums NAV nedz datora, nedz applikācijas, bet IR parastais telefons, tad Jus ARI varesiet piedalīties. Jums piezvanīs ar instrukcijām.

Ceram šādā veidā turpināt virtuālos saietus līdz pat Jāņiem, varbūt vasarā arī. Lūdzu nedusmojaties jā pirmā mēģīnājumā viss nav perfekti. Mēs mēģinam. Un nebaidaties no technoloģijas. Es pati esmu tikpat gudra kā jūs, bet laimīgā kārtā Egils Fogelis ir  gudrākais, un viņš izkārto technisko daļu.  Šovakar izmēģinājām no techniskā viedokļa un tamdēļ jūsus mudinu lejuplādēt, downloadēt, iebarot jūsu ierīcēs zoom.us ŠODIEN.

INSTRUKCIJAS:

1. – Ja ir dators, lejuplādē (download) zoom.us programmu savā datorā (Mac jeb PC). Ja NAV datora, tad lejuplādē zoom SPP savā “smart” mobīlā telefonā. Skaties App Store vai nu  Android vai Iphone, atkarājoties kāds modelis Tev ir. Nav par APP jāmaksā.

2. – Ja ir dators, tad arī starp 12:30 un 13:00 atveriet jūsu lejuplādēto zoom.us. Kad skataties uz ekrānu, tad labā pusē redzēsiet kastīti ar vārdiem JOIN MEETING. Tur ierakstiet 210 505 8856 un Jūs esat iekšā! Malači! Varat pačalot ar draugiem ko redzēsiet ekrānā līdz 13:00.  Tad pulkstens 13os lūgšu klusumu un programma sāksies.

3. – Ja Jums ir smart mobīlais telefons, un uz tā esat nolādējuši Zoom.us APP, tad atveriet ZOOM. Kad prasa Meeting ID Number, iespiežiet 210 505 8856. Jums ir veicies! Nebaidaties ka tikai redzat tikai četrus cilvēkus Jūsu ekrānā. Tas tamdēļ ka lietojat mobīlo. Datoram (laptop) ir priekšrocība, ka varēsiet visus dalībniekus redzēt. Bet uzmanaties, jo visi dzirdēs ko jūs sakiet, un jūs redzēs ari. Piemēram, Irisa Purēna sniegs daļu programmu, un mēs publika viņu redzēsim un dzirdēsim ja lietojam datoru vai mobīlo. Viņu tikai dzirdēsim (neredzēs) ja lietojam tikai parasto (landline) telefonu.

4. – Ja NAV dators, un arī nav smartphone, tad lūdzu zvaniet ar parasto (landline) telefonu 647-374-4685 mūsu pirmā virtuālā saietā 14. maijā starp 12:30 un 13:00. Kad prasa ID nummuru, iespiežiet uz telefona klaviatūras 210 505 8856#, un pēc tam kad runā par Host vai Participant, atkal spiežiet #. Tas viss! Tad gaidiet līdz 13iem kad programma sāksies.

X