Mīļie pensionāri un draugi – kā gan klātienē, tā arī mūsu Zūmeri!

Nākamā TLPA sanāksme:

–  ceturtdien, 18.APR.2024 plkst 13os EDT.  (Lūdzu atceraties – iesāksim ar ziņojumiem jau 12:45pm, lai programma varētu laicīgi sākties plkst 1os.)

–  Būs vingrošana 11os30

–  Būs Zupa 12os

Programma (plkst 1os):           Angliski

–  Sheldon Parker  “Wills, POA’s and Real Estate Issues”

Plkst. 12:45os EDT tiksimes hibridu veidā klātienē Latviešu Centrā un uz ZOOM platformas: https://us02web.zoom.us/j/2105058856.

Programma sāksies pulkstens 13os EDT, bet plkst 12os EDT, piedāvāsim bezmaksas zupu. 

Lūdzu ievērojat: ja vēlaties nopirkt zupu, ko aizvest līdzi uz māju, paņemiet līdzi paši savas burkas. 

_____________________________________________ 

Dear pensioners and friends who attend in person, as well as our Zoomers!

Our next TLPA meeting:

–  Thursday 18.APR.2024  (Please remember that this season, we will start with our announcements at 12:45pm, so that the program can begin promptly at 1pm.)

–  Exercise class at 11:30 am (no charge, other than obligatory sweat, tears and toil…)

–  Soup  at 12 noon (no charge)

Program at 1pm: in English

–   Sheldon Parker  “Wills, POA’s and Real Estate Issues”

We will meet in person at the Toronto Latvian Centre and on ZOOM, starting at 12:45 pm:

https://us02web.zoom.us/j/2105058856    

The program will be conducted in English in hybrid fashion as usual. The presentation will begin at 1 pm EST. Please note: if you wish to buy additional soup to bring home, do bring along your own containers.

Dienas kārtība/Order of the day:

10:00  Koŗa mēģinājums/Choir rehearsal   ar Īrisu 

11:30  Vingrošana/Exercise class    ar Pēteri

12:00  Zupa/Soup

12:30  Pieslēgšanās sākās/Zoom meeting starts

12:45  Ziņojumi/Announcements

1:00    Programma/Program

See you next week on Thursday/ Uz redzēšanos nākamnedēļ, ceturtdien!

Instrukcijas kā to darīt var izlasīt zemāk.

Ja Jums dators streiko, bet varat uz mobīlo telefonu iebarot applikāciju zoom.us, tad jūs arī varēsiet piedalīties.

Ja Jums NAV nedz datora, nedz applikācijas, bet IR parastais telefons, tad Jus ARI varesiet piedalīties. Jums piezvanīs ar instrukcijām.

Ceram šādā veidā turpināt virtuālos saietus līdz pat Jāņiem, varbūt vasarā arī. Lūdzu nedusmojaties jā pirmā mēģīnājumā viss nav perfekti. Mēs mēģinam. Un nebaidaties no technoloģijas. Es pati esmu tikpat gudra kā jūs, bet laimīgā kārtā Egils Fogelis ir  gudrākais, un viņš izkārto technisko daļu.  Šovakar izmēģinājām no techniskā viedokļa un tamdēļ jūsus mudinu lejuplādēt, downloadēt, iebarot jūsu ierīcēs zoom.us ŠODIEN.

INSTRUKCIJAS:

1. – Ja ir dators, lejuplādē (download) zoom.us programmu savā datorā (Mac jeb PC). Ja NAV datora, tad lejuplādē zoom SPP savā “smart” mobīlā telefonā. Skaties App Store vai nu  Android vai Iphone, atkarājoties kāds modelis Tev ir. Nav par APP jāmaksā.

2. – Ja ir dators, tad arī starp 12:30 un 13:00 atveriet jūsu lejuplādēto zoom.us. Kad skataties uz ekrānu, tad labā pusē redzēsiet kastīti ar vārdiem JOIN MEETING. Tur ierakstiet 210 505 8856 un Jūs esat iekšā! Malači! Varat pačalot ar draugiem ko redzēsiet ekrānā līdz 13:00.  Tad pulkstens 13os lūgšu klusumu un programma sāksies.

3. – Ja Jums ir smart mobīlais telefons, un uz tā esat nolādējuši Zoom.us APP, tad atveriet ZOOM. Kad prasa Meeting ID Number, iespiežiet 210 505 8856. Jums ir veicies! Nebaidaties ka tikai redzat tikai četrus cilvēkus Jūsu ekrānā. Tas tamdēļ ka lietojat mobīlo. Datoram (laptop) ir priekšrocība, ka varēsiet visus dalībniekus redzēt. Bet uzmanaties, jo visi dzirdēs ko jūs sakiet, un jūs redzēs ari. Piemēram, Irisa Purēna sniegs daļu programmu, un mēs publika viņu redzēsim un dzirdēsim ja lietojam datoru vai mobīlo. Viņu tikai dzirdēsim (neredzēs) ja lietojam tikai parasto (landline) telefonu.

4. – Ja NAV dators, un arī nav smartphone, tad lūdzu zvaniet ar parasto (landline) telefonu 647-374-4685 mūsu pirmā virtuālā saietā 14. maijā starp 12:30 un 13:00. Kad prasa ID nummuru, iespiežiet uz telefona klaviatūras 210 505 8856#, un pēc tam kad runā par Host vai Participant, atkal spiežiet #. Tas viss! Tad gaidiet līdz 13iem kad programma sāksies.

X